Home

Powrót bocianów

Przyleciały z daleka i krążyły nad łąką.
Zobaczyły je dzieci gdy rankiem wzeszło słonko.
Przyleciały nad wioską, kołowały powoli,
aż przysiadły na gnieździe, na starej topoli.
Zobaczyły je dzieci, powitały radośnie.
A witajcie, bociany, powiedzcie nam o wiośnie!
Siadły na swej topoli, stare gniazdo poznały,
dzieciom na powitanie o wiośnie klekotały.
Czytaj więcej