O nas

Żłobek Sióstr Salwatorianek „Cherubinek” mieści się w budynku Klasztoru Sióstr Salwatorianek przy ul. Uzdrowiskowej 38 w Goczałkowicach-Zdroju. Placówka rozpoczęła działalność dnia 1 września 2012 r. i funkcjonuje w oparciu o ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 04 lutego 2011 r. (Dz. U Nr 45, poz. 235). Zarejestrowany ośrodek kontynuuje tradycje ochronki działającej nieprzerwanie od 1980 r.

Dbamy o harmonijny rozwój dzieci, prowadząc zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne. Dostosowujemy metody i sposoby oddziaływania do pojawiających się na bieżąco potrzeb i możliwości. Dzieci uczą się funkcjonowania w grupie i rozwijają się społecznie. Uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach, które wpływają na ich prawidłowy rozwój emocjonalny, intelektualny i motoryczny. Już dla najmłodszych organizujemy zabawy i gry ruchowe, zabawy paluszkowe, logopedyczne (gimnastyka buzi i języka), manipulacyjno-konstrukcyjne, manualno-plastyczne, dydaktyczne, tematyczne, a także zajęcia na powietrzu oraz ćwiczenia relaksacyjno-wyciszające i ogólnorozwojowe.

W naszym „anielskim” żłobku dzieci czują się bezpiecznie. Otaczamy je czułością i miłością, uczymy samodzielności, ciekawości świata oraz różnorodnej, koleżeńskiej zabawy.

Za podstawę wychowania przyjmujemy chrześcijański system wartości przejawiający się w codziennej wspólnej modlitwie dzieci przed i po posiłkach, nauce religijnych piosenek i wierszyków oraz katechezie. Ściśle współpracujemy z rodzicami, doradzamy i wspieramy we wszelkich działaniach wychowawczych.

Do „Cherubinka” uczęszcza 30 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Naszym podopiecznym zapewniamy pobyt w warunkach zbliżonych do domowych. Do dyspozycji maluchów są jasne, przestronne i kolorowe sale oraz pięknie i funkcjonalnie zagospodarowany plac zabaw otoczony zielenią, wyposażony w nowoczesny, wielofunkcyjny sprzęt. Urządzenia ogrodowe są estetyczne oraz dostosowane do możliwości ruchowych dzieci do 3 roku życia. Wszystkie pomieszczenia spełniają standardy bezpieczeństwa i higieny.

Posiłki przygotowywane są zgodnie z normami jakościowymi i ilościowymi. Dostarcza je Catering PUPH ”Pietruszka” zlokalizowany przy ul. Kasztanowej11 w Górze.

„Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa, nie wolno spocząć Ci”

/O.Franciszek Maria od Krzyża Jordan/

Siostry Salwatorianki inspirowane duchowym dziedzictwem Założycieli: sługi Bożego O. Franciszka od Krzyża Jordana i bł. Marii od Apostołów odpowiadają na potrzeby środowiska podejmując pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną w różnych placówkach oświatowych.

Przykładem, pełnej pasji i oddania, pedagogicznej działalności Sióstr jest apostolat podejmowany w Żłobku „Cherubinek”. Salwatorianki nie szczędzą starań, aby każde dziecko czuło się bezpieczne, kochane i radosne. Swoim zatroskaniem siostry obejmują również rodziny dzieci, życzliwie wspierając je w trudach wychowawczych.

Żłobek Dziecięcy jest dla Maluchów drugim domem, ponieważ:

  • Zapewniamy atmosferę ciepła i życzliwości
  • Propagujemy wartości chrześcijańskie, dzięki którym dzieci uczą się odróżniać dobro od zła oraz podążać za tym, co piękne i szlachetne.
  • Wykorzystujemy różnorodne oddziaływania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne, przez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuką, zabawę

Więcej informacji na www.siostry.pl

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane i doświadczone opiekunki. W celu zapewnienia dzieciom większego bezpieczeństwa i lepszych warunków do rozwoju wprowadziliśmy podział na dwie grupy wiekowe:

młodsza (od 1 roku do 2 lat)

starsza (od 2 lat do 3 lat)

Opiekunki i wychowawcy posiadają nie tylko formalne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę, ale również reprezentują chrześcijańskie wartości i postawy odpowiednie do wychowania dziecka w poczuciu miłości i bezpieczeństwa.

Zarówno siostry jak i pracownicy świeccy do swojej pracy podchodzą z pasją, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków.

Ciocia Beata Ciocia Beata

Ciocia Basia Ciocia Barbara

Ciocia Miriam Ciocia Miriam

Ciocia Agnieszka Ciocia Agnieszka

Ciocia Helena Ciocia Helena


Ciocia Helena pełni również funkcję dyrektora Klubu dziecięcego „Cherubinek” .