Żłóbek dla Jezuska

Narodziny Jezusa…
Oo, to dawne dzieje
Jezus się narodził
W stajence, w Betlejem!

Mały żłóbek z sianem,
Na sianie – Dzieciątko,
Ledwie zawinięte
W skromne zawiniątko…

Przyszli pastuszkowie,
Wiodąc owiec wiele…
Klękli przed Dzieciątkiem
– Bożym Zbawicielem

Szło tam, niosąc dary,
Ludzi całe mrowie …
Żeby się pokłonić
Panu Jezusowi! …