Ważna informacja

Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, dotycząca Programu „Maluch +” 2020 – moduł 4

  • Dzieci uczęszczające do Żłobka „Cherubinek” w wieku
    do lat 3 zostały zakwalifikowane do Programu „Maluch +” 2020 – moduł 4.
  • Kwota przyznanej dotacji na jedno dziecko w ujęciu miesięcznym wynosi 135,00 zł (sto trzydzieści pięć złotych 00/00).
  • Okres dofinansowania: od 01. 01. 2020 r. do 31.07.2020 r. i od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dyrekcja żłobka „Cherubinek”