Spotkały się dwie ręce…

Spotkały się dwie rączki i przywitały się,
ta prawa, a ta lewa każdy wie.
Zaklaskały, pomachały, dwie godziny rozmawiały,
potem pokłóciły się,
pstryk, good buy, adieu!”