Opłatek i życzenia


Gdy opłatkiem się łamiemy, to życzymy bliskim
Aby pokój był na Ziemi i niósł radość wszystkim.
Żeby słońce nam świeciło, raj był naokoło
Żeby ludziom tutaj było, dobrze i wesoło.