Gdzie śpi muzyka?

Czy śpiewanie czajnika

to też muzyka?

A mruczenie kota,

a granie na płotach?

A płacz niegrzecznych dzieci?

A szelest śmieci?…

Nie dowiesz się z wierszyka,

gdzie chowa się muzyka.

Może w tobie jest właśnie?

Zanuć, zanim zaśniesz …