Pożegnanie zimy

Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już,
zabierz wiatr i mróz. (zabawa ruchowa)


Pokaż więcej