Deszczowe chmurki

Tam za lasem,
Tam za górką
Wiatr dokuczał małym chmurkom.
Aż się chmurki
Rozpłakały
I deszcz padał
Przez dzień cały