Deszczowa pogoda

Na deszczową pogodę
trzeba ubrać się słonecznie,
Żeby słońce wiedziało,
że powróci tu jeszcze.

Na deszczową pogodę
trzeba uśmiech mieć słoneczny
Żeby słońce wiedziało,
że jest lepsze niż deszczyk.

Na deszczową pogodę
humor też słoneczny mamy,
Żeby słońce wiedziało,
że je bardzo kochamy.