Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża!

2 października – Święto Aniołów Stróżów dla Żłobka „Cherubinek” to bardzo ważne wydarzenie. W tym dniu patronalnym zgromadzili się wszyscy Rodzice ze swymi dziećmi na krótkiej modlitwie, po której ks. Leonard Czuchoński udzielił specjalnego indywidualnego błogosławieństwa.

Na pamiątkę każde dziecko otrzymało ilustrowaną książeczkę z dziecięcymi modlitwami oraz słodki załącznik Kinder Bueno.

Niech Święci Aniołowie Stróżowie nieustannie towarzyszą nam na drogach życia!