Zagubiona owieczka

Aktorzy opowiedzieli maluchom o pasterzu
i owieczce, która odłączyła się od stada i zagubiła w wysokich górach,
a pasterz postanowił ją odszukać… Maluchy miały możliwość udziału
w spektaklu wymyślając imię najmłodszej owieczki, mogły ją pogłaskać,
przytulić się do pieska oraz nakarmić niedźwiadka…
Pasterzowi w końcu udało się odnaleźć zgubę
i wraz z owieczką szczęśliwi wrócili do stada.
Na koniec wszystkie maluchy z Ciociami zatańczyły radosny taniec.

Zapraszamy do Fotorelacji