Wiosenne kwiaty

Już kwiaty zakwitają
w ogrodach i na łąkach.
Mówią o tym, że nadszedł
czas wiosny i słonka.
I szepczą: 
„Będziemy rosnąć ładnie
jeśli deszczyk na nas spadnie.