Ślimak

Kto na plecach nosi domek,
Chodzi z nim po świecie?
To malutki ślimak Tomek,
Chyba to już wiecie.

Ej, ślimaku, gdzie twe nogi,
Nie stój tak pośrodku drogi,
„Nie chce mi się spacerować
Wolę sobie leniuchować”.