Rytmiczne pląsy

Pani muzyko, pani muzyko. gdzie twa kraina znajduje się, którą ty rządzisz, którą ty władasz Zabierz tam zabierz ze sobą mnie.

Pani muzyko talent mi daj, pokaz mi wreszcie gdzie jest mój kraj. Pewnie tam nuty rosną na drzewach, a pięciolinie są zamiast dróg.

Ja zrobię wszystko pani muzyko, by w tej krainie zamieszkać tu.