Przylatujące ptaki

Słonko jest już coraz wyżej
i uśmiecha do nas się wesoło.
Chmurki białe są na niebie
to wiosna, wiosna wokoło.

ref: Przylatują do nas wiosną ptaki
nie pytając się nikogo
A my dziwimy się co roku
jak one trafią do domu.

Jest już bociek, ten mądrala
wypatruje co dzień żab na stawie.
Leci do swojego gniazda
to wiosna, wiosna wokoło.

ref: Przylatują ….

Czapla nóżki w wodzie tapla
odpoczywa teraz po podróży.
Rozćwierkały się zarośla
to wiosna, wiosna wokoło.

ref: Przylatują …