Przebiśnieg

Za śniegowej chmury
słońce ledwie błyśnie,
a już się spod śniegu
przebija przebiśnieg.

Wychyla się główka w śniegu sztywnej kryzie…
byle na powietrze!…
Byle słonka bliżej!…
Rozgniewał się luty sypnął gęsto śniegu…

– Nie czas jeszcze wiosnę witać, przebiśniegu!
Lecz przebiśnieg –
kwiatek drobny, niepozorny,
przebił się na przekór.

Mały… a zadziorny.
Ponad kryzą śniegu
białym kwiatem błysnął… –
Czas już, panie Luty, bo wiosna już blisko!