Mądra pomoc

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w to piękne dzieło pomagania innym!!! Tak naprawdę, to ludzie pomagają, nie rzeczy. Wasze prezenty to promień nadziei i impuls do zmiany dla rodzin w potrzebie, bo SZLACHETNA PACZKA to system pomnażania dobra. To dobro już działa i pomnaża się w tych, którzy przyłączyli się do projektu i wiedzą, że więcej szczęścia jest w dawaniu. 

Bardzo dziękuję za wielkie wrazliwe serca i czynny udział tym, którzy wspomagali akcję. Dziękuję za ofiarowany czas, za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego człowieka.