Zaczarowane drzewa

Słonko takie śpiące, coraz później wstaje,
ptaszki odlatują, hen, w dalekie kraje.